Disclaimer

Home » Over ons » Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Eigenaar: autoschade herstel te Wierik
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • Gebruiker: u, de bezoeker van de website
  • Content: alle informatie in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op de hoogte wordt gebracht.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan de website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot gebruik van de getoonde content of het delen daarvan op publiek toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.